Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chráněné bydlení jako forma komunitní péče o duševně nemocné
Název práce v češtině: Chráněné bydlení jako forma komunitní péče o duševně nemocné
Název v anglickém jazyce: Sheltered Home as a Part of Communite Care for Mentally Handicapped
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2008
Datum zadání: 03.09.2008
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 10:20
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK