Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Knihovna Václava Havla
Název práce v češtině: Knihovna Václava Havla
Název v anglickém jazyce: Václav Havel library
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Stöcklová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2008
Datum zadání: 30.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá Knihovnou Václava Havla (http://www.vaclavhavel-library.org/cs/). Cílem práce je navrhnout celkovou novou koncepci knihovny, tzn. konkretizovat knihovnické procesy pro specializovanou, osobní knihovnu. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části je představen výchozí stav knihovny, který se vztahuje k říjnu 2007, kdy bylo započato se shromažďováním informací. Druhá část je věnována samotnému návrhu nové koncepce. Součástí práce je dotazníkové šetření, jehož záměrem bylo zjistit postoje a názory na Knihovnu Václava Havla. Práce je doplněna o obrazové přílohy, které dokumentují stávající podobu knihovny a konkretizují návrhy knihovnického systému.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK