Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Analýza současného neviditelného webu
Název práce v češtině: Analýza současného neviditelného webu
Název v anglickém jazyce: Analysis of current invisible web
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Richard Papík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2008
Datum zadání: 30.09.2008
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petr Novák
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je popsat a částečně analyzovat současné prostředí tzv. neviditelného webu. Jsou zde definovány základní pojmy a jednotlivé druhy webu s důrazem na jejich zpracovatelnost ve vyhledávacích nástrojích. Část je věnována problematice prezentace informací v internetovém prostředí od historie internetových protokolů a služeb používaných v internetu do současnosti. Popsány a porovnány jsou dva základní nástroje pro vyhledávání na internetu - předmětové katalogy a webové vyhledávače. V další části práce je podrobněji rozebrána problematika neviditelného webu, jeho rozsah a rozčlenění na jednotlivé typy, vývoj v posledních několika letech a současné trendy. Další kapitola se zabývá možnostmi vyhledávání informací skrytých v neviditelné části webu, od triviálního ručního přístupu po specializované nástroje. V praktické části práce jsou představeny možnosti rozčlenění neviditelného webu podle dvou hledisek spolu s konkrétními příklady a dále tři zajímaví zástupci ?bran? neviditelného webu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK