Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika řeči a subjektu ve filosofii Paula Ricoeura
Název práce v češtině: Problematika řeči a subjektu ve filosofii Paula Ricoeura
Název v anglickém jazyce: Problems of language and subject in Paul Ricoeur's philosophy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2008
Datum zadání: 30.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK