Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén "česká estetika" v reflexi českého estetického myšlení
Název práce v češtině: Fenomén "česká estetika" v reflexi českého estetického myšlení
Název v anglickém jazyce: The phenomenon of "Czech aesthetics" in reflection of the Czech aesthetic thought
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Foglarová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2008
Datum zadání: 30.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK