Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Josef Václav Sládek a začátky české amerikanistiky
Název práce v češtině: Josef Václav Sládek a začátky české amerikanistiky
Název v anglickém jazyce: Josef Václav Sládek - the founder of Czech "American studies"
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2008
Datum zadání: 30.09.2008
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Věra Menclová, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK