Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dějiny obce Byšice 1848-1948
Název práce v češtině: Dějiny obce Byšice 1848-1948
Název v anglickém jazyce: History of middlebohemian Community Byšice during 1848-1948
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Foltýn
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2008
Datum zadání: 30.09.2008
Datum a čas obhajoby: 19.01.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KDDD
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Kateřina Sládková
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Mgr. Roman Ferstl
Zásady pro vypracování
Na základě prostudování veškeré dostupné literatury a příslušných archivních fondů uložených v SOkA Mělník zpracuje student vývoj a dějiny středočeské obce Byšice v období 19. a 20. století. Výsledné dílo se stane předpokladem pro tiskovou verzi v zamýšlené kolektivní práci "Mělnická města a městečka", připravované mělnickým muzeem, s nímž student spolupracuje.
Seznam odborné literatury
Jaroš, J. Škola obecná a měšťanská Byšice 1800-1950. Obec Byšice, 1998. ISBN 80-238-5201-9
Lachmann, O. Základní škola osmiletá - devítiletá Byšice. Obec Byšice, 1999. ISBN 80-238-5202-7
75 let úspěšné práce pracujících n.p. Vitana Byšice, závod 03 Pardubice - nositel vyznamenání za vynikající práci- 1896-1971. Pardubice, 1971
Sládeček, J. Dolní Harbasko v r. 1945. Praha : Press Servis, 2004. ISBN 80-903269-3-5
Historická architektura Mělnicka. Mělník : Regionální muzeum Mělník, 2007. ISBN 978-80-903453-8-6
Kilián, J. Historické náhrobníky a epitafy Mělnicka. Mělník : Regionální muzeum Mělník, 2004. ISBN 80-903453-0-1
David, P. Kokořínsko a Mělnicko. Praha : S & D, 2003. ISBN 80-86050-73-4
Sígl, M. Kdo byl a kdo je : Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko : osobnosti, samospráva, historie. Praha : Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-351-0
Předběžná náplň práce
Vývoj a dějiny středočeské obce v rozmezí let 1800-1989.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Progression and History of the middlebohemian Community Byšice nearby Mělník during 1800-1989.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK