Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologická problematika ve vybraných příručkách o češtině
Název práce v češtině: Morfologická problematika ve vybraných příručkách o češtině
Název v anglickém jazyce: Problems of Czech morphology in selected handbooks
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2008
Datum zadání: 30.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Holub
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK