Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anglicizmy v současné češtině a ruštině
Název práce v češtině: Anglicizmy v současné češtině a ruštině
Název v anglickém jazyce: Anglicisms in contemporary Czech and Russian language
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petr Mareš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2008
Datum zadání: 30.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Helena Confortiová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK