Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úlohy pravděpodobnostního programování s diskrétním rozdělením
Název práce v češtině: Úlohy pravděpodobnostního programování s diskrétním rozdělením
Název v anglickém jazyce: Probabilistic programs with discrete probability distributions
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2008
Datum zadání: 16.10.2008
Datum a čas obhajoby: 06.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uvažuje se úloha lineárního programování, která má náhodné pravé strany se známým diskrétním rozdělením pravděpodobnosti. Podmínky jsou přeformulovány do tvaru pravděpodobnostních omezení. Konvexnost výsledné deterministické optimalizační úlohy nelze obecně očekávat.
Diplomant se seznámí s postupem využívajícím p-eficientních řešení, s možnostmi jejich generování, popíše jejich teoretické vlastnosti a souvislosti a shrne možnosti jejich použití v aproximacích a algoritmech. Propočítá vhodnou ilustrativní aplikaci (např. spolehlivost rozvozních nebo telekomunikačních sítí).
Seznam odborné literatury
[1] S. Sen: Relaxations for probabilistically constrained programs with discrete random variables, OR Letters 11 (1992) 81-86.
[2] D. Dencheva, A. Prékopa, A. Ruszczynski: Concavity and efficient points of discrete distributions in probabilistic rogramming, Math. Program. Ser. A 89 (2000) 55-77.
[3] A. Prékopa: Dual method for the solution of a one-stage stochastic programming problem with random RHS obeying a discrete probability distribution, ZOR 34 (1990) 441-461.
[4] A. Prékopa: On the relationship between probabilistic constrained, disjunctive and multiobjective programming, RRR 7-2007 of RUTCOR.
[5] A. Prékopa, B. Vizvári, T. Badics: Programming under probabilistic constraint with discrete random variable. RRR 10-96 of RUTCOR.
[6] A. Prékopa, E. Boros: On the existence of a feasible flow in a stochastic transportation network, Operations Research 39 (1991) 119-129.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK