Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jiří Hálek - herec Činoherního klubu
Název práce v češtině: Jiří Hálek - herec Činoherního klubu
Název v anglickém jazyce: Jiří Hálek - actor at the Činoherní klub, Prague
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2008
Datum zadání: 29.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK