Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj židovské obce v Kolíně v 18. století. Populace, živnosti a správa ve srovnání
Název práce v češtině: Vývoj židovské obce v Kolíně v 18. století. Populace, živnosti a správa ve srovnání
Název v anglickém jazyce: The development of the Jewish community in Kolín in the 18th century. The population, crafts, administration in comparison
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2008
Datum zadání: 29.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK