Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hrady Václava IV.
Název práce v češtině: Hrady Václava IV.
Název v anglickém jazyce: Castles of Václav IV
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2008
Datum zadání: 29.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Durdík, Dr., DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK