Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Živnostenské oprávnění a podmínky živnostenského podnikání
Název práce v češtině: Živnostenské oprávnění a podmínky živnostenského podnikání
Název v anglickém jazyce: Trade license and conditions for running business as a sole trader
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2008
Datum zadání: 26.06.2008
Datum a čas obhajoby: 25.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2008
Oponenti: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK