Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
PPP (Public Private Partnership) - smlouva sui generis
Název práce v češtině: PPP (Public Private Partnership) - smlouva sui generis
Název v anglickém jazyce: PPP (Public Private Partnership) - sui generis contract
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2008
Datum zadání: 26.06.2008
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK