Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě
Název práce v češtině: Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě
Název v anglickém jazyce: The influence of chosen psychical factors on performance of competitor in wild water slalom
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2007
Datum zadání: 26.09.2007
Datum a čas obhajoby: 29.09.2008 14:00
Místo konání obhajoby: katedra SP
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2008
Oponenti: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK