Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh a ověření programu výuky základních technik karate
Název práce v češtině: Návrh a ověření programu výuky základních technik karate
Název v anglickém jazyce: Production and verification of teaching project of elementary arts of karate
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Venzara
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2007
Datum zadání: 26.10.2007
Datum a čas obhajoby: 26.09.2008 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS, KTÚS
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2008
Oponenti: PaedDr. Jan Štěpánek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Experiment byl prováděn metodou jednoduchého, přímého a zúčastněného pozorování 5 testovaných skupin (1 skupina byla tvořena přibližně 25 zkoumanými subjekty). Dále byla použita metoda testování a měření. V práci bylo zjištěno pomocí testovací metody úroveň pohybových schopností a pohybových dovedností. Pro zjištění technických dovedností byl použit zkušební řád ČSKe s vypracovanými jednotlivými kritérii a pro zjištění všeobecné tělesné kondice byla použita testová baterie Eurofit test. Výsledky testů byly vyhodnoceny pomocí Microsoft ACCESS?, Microsoft EXCEL?, Statistica 6.0 ? a Graph Pad PRISM?.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Experiment was made by the simple direct method and it took part in the observing five test´s groups (one group was made nearly from 25 observed subjects). And than was used the testing and measuring method Eurofit test and test order ČSKe with criterions. The test results were rated by Microsoft ACCESS?, Microsoft EXCEL?, Statistica 6.0 ? a Graph Pad PRISM?.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK