Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Franz Josef Strauss: biografie
Název práce v češtině: Franz Josef Strauss: biografie
Název v anglickém jazyce: Franz Josef Strauss: biography
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2008
Datum zadání: 26.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK