Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodičovská zodpovědnost a omezující zásahy státu
Název práce v češtině: Rodičovská zodpovědnost a omezující zásahy státu
Název v anglickém jazyce: Parental responsibility and restricting intervention by state
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2008
Datum zadání: 26.06.2008
Datum a čas obhajoby: 19.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2008
Oponenti: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK