Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednání mladistvých delikventů
Název práce v češtině: Jednání mladistvých delikventů
Název v anglickém jazyce: Deliquency of juvenile
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Václav Mitáš, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2008
Datum zadání: 26.09.2008
Datum a čas obhajoby: 20.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2010
Oponenti: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK