Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Heat processes in non-equilibrium stochastic systems
Název práce v češtině: Tepelné procesy v nerovnovážných stochastických systémech
Název v anglickém jazyce: Heat processes in non-equilibrium stochastic system
Klíčová slova: stochastická termodynamika, kvazistatické procesy, stacionární stavy
Klíčová slova anglicky: stochastic thermodynamics, quasistatic process, steady state
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Netočný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2008
Datum zadání: 26.09.2008
Datum a čas obhajoby: 28.11.2013 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2013
Oponenti: Dr. Thomas Speck
  RNDr. Vladimír Lisý
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK