Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným
Název práce v češtině: Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným
Název v anglickém jazyce: Competences of a general meeting of a limited liability company
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2008
Datum zadání: 25.06.2008
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK