Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účast obhájce v přípravném řízení
Název práce v češtině: Účast obhájce v přípravném řízení
Název v anglickém jazyce: Participation of the defence lawyer in pre-trial procedure
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2008
Datum zadání: 25.09.2008
Datum a čas obhajoby: 25.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2008
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK