Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanizmus zaokrouhlování
Název práce v češtině: Mechanizmus zaokrouhlování
Název v anglickém jazyce: Rounding procedure
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2008
Datum zadání: 04.11.2008
Datum a čas obhajoby: 14.05.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2010
Oponenti: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V řadě lidských činností je třeba z různých důvodů rozdělovat konečný počet objektů podle zadaných poměrů, které však nelze přesně splnit.
Proto je třeba vhodně zaokrouhlovat.
Například v tabulce jsou uvedeny četnosti, které jsou určeny, zaokrouhleny, řekněme, na tři desetinná místa.
Víme však, že jejich součet má dáti jedničku.
Na základě volebních preferencí je třeba přidělit politickým stranám mandáty v senátu.

Úkolem diplomanta bude se seznámit s používanými postupy zaokrouhlování a s jejich vlastnostmi.
Měl by je porovnat nebo prodiskutovat vlastnosti některých z nich.
Případně provést studii ukazující jejich vlastnosti.
Seznam odborné literatury
Heinrich, L.; Pukelsheim, F.; Schwingenschl\"{o}gl, U. (2004):
Saint-Lagu\"{e}'s chi-square divergence for the rounding of probabilities and its convergence to a stable law.
Statistics & Decisions 22, 43-59.

Heinrich, L. (1990):
Non-uniform bounds for the error in the central limit theorem for random fields generated by functions on independent random variables.
Math. Nachr. 145, 345-364.
Předběžná náplň práce
Rozdělování objektů podle zadaných poměrů, které však nelze přesně splnit.
Zaokrouhlovací metody.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Object devision according to given proportions which cannot be fulfilled exactly.
Rounding methodology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK