Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Francouzské múzy Jindřicha Štýrského
Název práce v češtině: Francouzské múzy Jindřicha Štýrského
Název v anglickém jazyce: French Muses of Jindřich Štyrský
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2008
Datum zadání: 02.10.2008
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je věnována Jindřichu Štyrskému, který byl jedním z nejosobitějších umělců české avantgardy a významným představitelem českého surrealismu. Jako mnozí další čeští umělci té doby, i Štyrský nacházel inspiraci ve francouzském kulturním prostředí. Cílem této práce je prokázat, jakým způsobem se odrazil vliv Francie v životě a díle tohoto pozoruhodného člověka a umělce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is dedicated to Jindřich Štyrský which was one of the most individual artist of czech avant-garde and significant representative of czech surrealism. As many other czech artists of this period, Štyrský as well found out the inspiration in french cultural environment. The purpose of this thesis is to prove how was the influence of France in life and work of this remarkable man and artist.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK