Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Polymer hydrogels: heterogeneous structure and deformation behaviour
Název práce v češtině: Makromolekulární hydrogely: heterogenní struktura a deformačn chování
Název v anglickém jazyce: Polymer hydrogels: heterogeneous structure and deformation behaviour
Klíčová slova: hydrogel, fázová separace, morfologie, botnání, mechanické vlastnosti
Klíčová slova anglicky: hydrogel, phase separation, morphology, swelling, mechanical properties
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslava Dušková - Smrčková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2008
Datum zadání: 26.09.2008
Datum a čas obhajoby: 19.04.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.04.2013
Oponenti: RNDr. František Rypáček, CSc.
  doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK