Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Simulované pracoviště jednotky intenzivní péče
Název práce v češtině: Simulované pracoviště jednotky intenzivní péče
Název v anglickém jazyce: Simulated workplace of intensive care unit
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze (11-00170)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.09.2008
Datum zadání: 05.09.2008
Datum a čas obhajoby: 19.09.2008 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2008
Předmět: Obhajoba diplomové práce I (B01228)
Oponenti: Ing. Vratislav Fabián
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK