Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krizová intervence při práci s dětmi a mládeží
Název práce v češtině: Krizová intervence při práci s dětmi a mládeží
Název v anglickém jazyce: Crisis intervention to children and young people
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2008
Datum zadání: 24.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jaroslava Stolařová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK