Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československo-portugalské vztahy ve 20. a 30. letech 20. století
Název práce v češtině: Československo-portugalské vztahy ve 20. a 30. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: Relations between Czechoslovakia and Portugal between 1920 and 1940
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Simona Binková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2008
Datum zadání: 24.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.02.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK