Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La publicidad española desde la perspectiva de la lingüística textual
Název práce v jazyce práce (španělština): La publicidad española desde la perspectiva de la lingüística textual
Název práce v češtině: Španělská reklama z pohledu textové lingvistiky
Název v anglickém jazyce: Spanish advertisements from the perspective of the text linguistics
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: španělština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2008
Datum zadání: 24.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: David Andrés Castillo
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK