Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace dobrovolníků pracujících se seniory v neziskových organizacích v Praze
Název práce v češtině: Motivace dobrovolníků pracujících se seniory v neziskových organizacích v Praze
Název v anglickém jazyce: Motivation of volunteers working with seniors in non-profit-making organizations in Prague
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Dalibor Holda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2008
Datum zadání: 24.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Lucie Salačová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK