Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Děti cizinců v českých základních školách
Název práce v češtině: Děti cizinců v českých základních školách
Název v anglickém jazyce: Children of Foreigners at Czech Primary Schools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2006
Datum zadání: 14.12.2006
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Oponenti: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK