Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie farnosti v Mostě v letech 1945-1990
Název práce v češtině: Historie farnosti v Mostě v letech 1945-1990
Název v anglickém jazyce: The History of the Parish in Most 1945-1990
Klíčová slova: Historie, církev, farnost, kostely, kněží
Klíčová slova anglicky: History, church, parish, churches, priests
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2008
Datum zadání: 23.09.2008
Datum a čas obhajoby: 27.01.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2011
Oponenti: PhDr. Jan Stříbrný
 
 
 
Zásady pro vypracování
viz diplomní seminář
Seznam odborné literatury
Vaško, Václav, Neumlčená I, II
Pokorná, Magdaléna, kniha o Mostecku
Okresní muzeum Most, Osud Mostecka
Mannlová-Raková, Heide, Kulturní památka Most
Různé archivní materiály, či výpovědi pamětníků aj.
Předběžná náplň práce
Historie farnosti v Mostě v letech 1945-1990; Nástin kapitol: Poválečná persekuce a odsun německých kněží; Persekuce po únoru 1948; Likvidace kostelů a starého města; Kněží pod dozorem církevního tajemníka a Stb.; Stěhování děkanského kostela; Stavba nového kostela; Přehled kněží působících v daném období; atp.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
History of the parish in Most in the years 1945-1990;Outline of chapter: The post-war persecution and expulsion of German priests; persecution after year 1948; Liquidation of churches and old town; The priests under the supervision the church secretary and StB.; Transfer of the deans church; Building a new church; Overview priests in a given period; and so on.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK