Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů s deriváty indiga
Název práce v češtině: Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů s deriváty indiga
Název v anglickém jazyce: Optical spectroscopy of bacteriochlorophyll aggregates with indigo derivatives
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2009
Datum zadání: 13.11.2009
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Oponenti: František Vácha
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jan Alster, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se základy absorpční a fluorescenční spektroskopie
2. Studium agregace bakteriochlorofylu c s deriváty indiga a charakterizace výsledných komplexů pomocí absorpčních spekter
3. Měření fluorescenčních spekter připravených komplexů, odhad účinnosti přenosu excitační energie mezi deriváty indiga a bakteriochlorofylem c
Seznam odborné literatury
1. Lakowicz JR: Principles of Fluorescence Spectrosocopy (1986) Plenum Press, New York
2. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
3. Balaban TS, Tamiaki H, Holzwarth AR: Chlorins programmed for self-assembly (2005) Top. Curr. Chem. 258:1-38
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na studium samoorganizujících se bakteriochlorofylových agregátů, které se v přírodě vyskytují ve světlosběrných komplexech zelených fotosyntetických bakterií, tzv. chlorosomech. Tyto agregáty představují díky svým zajímavým fyzikálním vlastnostem nadějné materiály pro nanotechnologie, např. pro umělou fotosyntézu nebo molekulární elektroniku. Obsahem práce bude příprava komplexů s definovanými vlastnostmi a jejich studium především metodami optické spektroskopie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK