Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové doklady osídlení na území Prahy ve starší době římské
Název práce v češtině: Nové doklady osídlení na území Prahy ve starší době římské
Název v anglickém jazyce: New evidence of settlement in the area of Prague in the older Roman-barbaric period
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2008
Datum zadání: 22.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Břicháček
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK