Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zájmové vzdělávání
Název práce v češtině: Zájmové vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Leisure education
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2008
Datum zadání: 19.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK