Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Algebraická geometrie v souvislosti s počítačovým modelováním
Název práce v češtině: Algebraická geometrie v souvislosti s počítačovým modelováním
Název v anglickém jazyce: Algebraic geometry in the context of CAGD
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2008
Datum zadání: 19.09.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V rámci práce se student seznámí se základy algebraické geometrie a pokusí se ji aplikovat na problémy počítačového modelování.
Seznam odborné literatury
- Farin, Hoschek, Kim, HANDBOOK OF COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN, Elsevier 2002
- Miles Reid, Undergraduate Algebraic Geometry, Cambridge University Press, 1989
- Meek, Walton, Geometric Hermite interpolation with Tschirnhausen cubic, Journal of Computational and Applied Mathematics 81(1997) 299-309.
- Jaklic et al.,Geometric Lagrange Interpolation by Planar Cubic Pythagorean-hodograph Curves, to appear

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK