Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vplyv Slovenského národného povstania na ústavnú situáciu Československa
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vplyv Slovenského národného povstania na ústavnú situáciu
Československa
Název práce v češtině: Vliv Slovenského národního povstání na ústavní situaci
Československa
Název v anglickém jazyce: Impact of the Slovak National Rising upon the constitutional situation
in Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2008
Datum zadání: 18.09.2008
Datum a čas obhajoby: 18.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Oponenti: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK