Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dialogické metody ve vzdělávání dospělých
Název práce v češtině: Dialogické metody ve vzdělávání dospělých
Název v anglickém jazyce: Dialogue methods in adult education
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2008
Datum zadání: 18.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Reichel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK