Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntactic and FSP aspects of the existential construction in academic prose
Název práce v češtině: Syntaktické a aktuálněčlenské aspekty existenciální konstrukce v odborné literatuře
Název v anglickém jazyce: Syntactic and FSP aspects of the existential construction in academic prose
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2008
Datum zadání: 18.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK