Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lyžařské výcvikové kurzy na základních a středních školách v České republice
Název práce v češtině: Lyžařské výcvikové kurzy na základních a středních školách v České republice
Název v anglickém jazyce: Ski training courses in primary and secondary school in the Czech republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Tomáš Gnad
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2007
Datum zadání: 29.09.2007
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 10:00
Místo konání obhajoby: katedra SP
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav lyžařských výcvikových kurzů na základních a středních školách v České republice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK