Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncepce služební tělesné přípravy příslušníků policie ČR
Název práce v češtině: Koncepce služební tělesné přípravy příslušníků policie ČR
Název v anglickém jazyce: The Conception of the Service Physical Preparation of the Czech Police staff
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2008
Datum zadání: 12.10.2008
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 14:30
Místo konání obhajoby: katedra atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Oponenti: JUDr. Ivo Hrazdíra
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK