Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak snížit výskyt závažných nozokomiálních infekcí u novorozenců přijatých na neonatologickou jednotku intenzivní péče
Název práce v češtině: Jak snížit výskyt závažných nozokomiálních infekcí u novorozenců
přijatých na neonatologickou jednotku intenzivní péče
Název v anglickém jazyce: How to decrease severe hospital acquired infection in newborns admitted to NICU
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro péči o matku a dítě (12-UPMD)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2008
Datum zadání: 17.09.2008
Datum a čas obhajoby: 08.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK