Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interkulturní komunikace - Sociokulturní kompetence studentů ruského a anglického jazyka na SŠ
Název práce v češtině: Interkulturní komunikace - Sociokulturní kompetence studentů ruského
a anglického jazyka na SŠ
Název v anglickém jazyce: Intercultural communication - sociocultural skills of students of Russian
and English language at secondary schools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2008
Datum zadání: 17.09.2008
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Antonín Hlaváček
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK