Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dva pohledy na řeč v raném Nietzschově myšlení
Název práce v češtině: Dva pohledy na řeč v raném Nietzschově myšlení
Název v anglickém jazyce: Two perspectives of language in Nietzsche's early thinking
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2008
Datum zadání: 16.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK