Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednota Platónova dialogu Faidros
Název práce v češtině: Jednota Platónova dialogu Faidros
Název v anglickém jazyce: The unity of Plato's Phaedrus
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2008
Datum zadání: 16.09.2008
Datum a čas obhajoby: 12.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK