Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lidický kněz Josef Štemberka
Název práce v češtině: Lidický kněz Josef Štemberka
Název v anglickém jazyce: The priest of Lidice, Josef Štermberka
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2006
Datum zadání: 14.12.2006
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK