Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Milan Hodža ministrem zahraničních věcí ČSr
Název práce v češtině: Milan Hodža ministrem zahraničních věcí ČSr
Název v anglickém jazyce: Milan Hodža as minister of foreign affairs of Czechoslovak Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2008
Datum zadání: 15.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK