Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Typologie opozičních a nevládních skupin na současné Kubě
Název práce v češtině: Typologie opozičních a nevládních skupin na současné Kubě
Název v anglickém jazyce: Typology of the opposition and non-governmental groups in contemporary Cuba
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2008
Datum zadání: 15.09.2008
Datum a čas obhajoby: 10.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK