Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení zdravotních rizik z půdy kontaminované arzenem
Název práce v češtině: Hodnocení zdravotních rizik z půdy kontaminované arzenem
Název v anglickém jazyce: Health Risk Assessment for Arsenic Contaminated Soil
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: MUDr. Magdalena Zimová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2008
Datum zadání: 15.09.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: Mgr. Jan Runštuk
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK